Het feit dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kijken en dat een ieder zijn eigen beeld eraan over houdt, blijft voor mij een intrigerend aspect. Mensen zien hun eigen waarheid, maar niet alles is wat het lijkt te zijn. Iedereen doet zijn eigen ontdekkingen. De omgeving kan de eigen waarheid beïnvloeden. We zijn zo druk bezig met onszelf en onze omgeving dat we ons niet altijd bewust zijn van hetgeen we zien en de gevoelens die ermee gepaard gaan. Onze ogen en nieuwsgierigheid kunnen ons leiden tot nieuwe ervaringen, nieuwe gevoelens, het zijn sterke wapens op onze ontdekkingstocht.

Ook het reageren van mensen op verschillende situaties fascineert mij. Hoe reageert iemand als er naar hem of haar wordt gekeken, als iemand te dichtbij komt, als hij of zij zich begeeft in een (on)bekende omgeving. De omgeving bepaalt vaak de reactie en zelfs de identiteit van een persoon. Mensen reageren vaak vanuit een vooropgezette gedachte en vooroordelen. Het is vaak moeilijk je gedrag en/of mening te veranderen als je er achter komt dat de situatie, de omstandigheden of de persoon eigenlijk anders zijn.